Archive

Sist avholdte Arrangementer

Innføringskurs – Etablering av egen bedrift Kristiansand – også digitalt

EVA senteret - Torvkvartalet, Kristiansand Rådhusgata 12A, Kristiansand

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. (Kurset kan følges digitalt.  Link...

Produktkalkyler, prisfastsettelse og virksomhetsstyring (Kristiansand)

EVA senteret - Torvkvartalet, Kristiansand Rådhusgata 12A, Kristiansand

Kurset gir en innføring i produkt-/kostnadslære og prisfastsettelse samt ulike produktkalkyler. Videre tar kurset opp temaer som budsjettering, investeringsbeslutninger og lønnsomhet samt kritiske måleparametere som styringsverktøy for den løpende driften(Key Process Indicators). Kurset inneholder både undervisning og oppgaver knyttet til egen virksomhet. Tid:  16.11.22 –...