BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Grunderweb - ECPv5.2.1.1//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Grunderweb X-ORIGINAL-URL:https://www.grunderweb.no X-WR-CALDESC:Arrangementer for Grunderweb BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Oslo BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20200329T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20201025T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Oslo:20201130T163000 DTEND;TZID=Europe/Oslo:20201130T210000 DTSTAMP:20201129T231140 CREATED:20200902T122125Z LAST-MODIFIED:20200902T122125Z UID:3254-1606753800-1606770000@www.grunderweb.no SUMMARY:Skatteetaten - Kurs for enkeltpersonforetak (ENK)\, Skien DESCRIPTION:Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.\nDu kan velge mellom kurs for enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). \nFølgende temaer tas opp på kursene: \n\nskatteetaten.no og altinn.no\nregnskap og bokføring\nforskuddsskatt\nskattemelding (selvangivelse)\nnæringsoppgave og næringsrapport skatt\nfradrag\nmerverdiavgift og mva-melding\nAS-kurset inneholder også tema spesielt rettet mot denne org.formen.\n\nKursene er gratis. \nMeld deg på kurs her URL:https://www.grunderweb.no/kurs/skatteetaten-kurs-for-enkeltpersonforetak-enk-skien-2-3-2-2-2-2/ LOCATION:Skattekontoret Skien\, Myren 12\, Skien\, 3718\, Norge CATEGORIES:Kurs og aktiviteter ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.grunderweb.no/wp-content/uploads/2017/08/logoskatteetaten-1.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Oslo:20201201T123000 DTEND;TZID=Europe/Oslo:20201201T170000 DTSTAMP:20201129T231140 CREATED:20200902T121044Z LAST-MODIFIED:20200902T121044Z UID:3246-1606825800-1606842000@www.grunderweb.no SUMMARY:Norwegian Tax Office – Sole Proprietorship in english (enkeltpersonforetak) – Oslo DESCRIPTION:Courses for New businesses – sole proprietorship\nThe Norwegian Tax Administration occasionally holds free of charge information courses for\nnew business owners (sole proprietorship) in English. \nThe courses cover the following topics: \n\nskatteetaten.no and altinn.no\naccounting and book keepring\nadvance tax\ntax returns\nincome statements/business tax returns\ndeduction entitlement\nvalue added tax and turnover statements\n\nThe course for private limited liability companies (AS) also covers topics for this form of company. \nCourses for new businesses\nCourses Sole Proprietorship\n  URL:https://www.grunderweb.no/kurs/norwegian-tax-office-sole-proprietorship-in-english-enkeltpersonforetak-oslo-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2/ LOCATION:Oslo Tax Office – Skattekontoret i Oslo\, Schweigaardsgt 17\, Oslo\, 0191\, Norge CATEGORIES:Kurs og aktiviteter ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.grunderweb.no/wp-content/uploads/2017/08/logoskatteetaten-1.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Oslo:20201209T170000 DTEND;TZID=Europe/Oslo:20201209T210000 DTSTAMP:20201129T231140 CREATED:20200817T090348Z LAST-MODIFIED:20200817T090348Z UID:3193-1607533200-1607547600@www.grunderweb.no SUMMARY:Introduksjonskurs Smart Start (Arendal) DESCRIPTION:4. etasje i Eurekabygget\, Sørlandet Kunnskapshavna\, Arendal \nDette kurset er for deg som ønsker å starte egen virksomhet. Passer for alle som har en ide\, har noe på gang eller vil ha nytt påfyll. Her får du generell informasjon som du som etablerer har behov for. \nKurset inneholder praktisk orientering om bedriftsetablering\, forretningsplanlegging samt informasjon om aktører i det lokale virkemiddelapparatet som arbeider med tilrettelegging\, veiledning og støtte til deg som nyetablerer. \nBenytt inngangen som ligger rett ovenfor utkjøringen fra Parkeringshuset\, på motsatt side av veien. Ta heisen opp til 4.etasje.\nKurset varer en kveld – 4 timer. \nSe info og påmelding her\nDirekte link til påmelding\n[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color=» thickness=» up=» down=»] URL:https://www.grunderweb.no/kurs/introduksjonskurs-smart-start-arendal-7-2-2-2-3-2-2-2-3-2-2-2-3/ LOCATION:4de Etasje – Eurekabygget\, Sørlandet Kunnskapshavn\, Kystveien 2\, Arendal\, 4841\, Norge CATEGORIES:Kurs og aktiviteter ATTACH;FMTTYPE=image/png:https://www.grunderweb.no/wp-content/uploads/2020/01/Agder-Fylkeskommune-LOGO-e1578646490421.png ORGANIZER;CN="Agder%20fylkeskommune":MAILTO:Linn.Therese.Andersen.Bjugan@agderfk.no END:VEVENT END:VCALENDAR