Archive

Bli med i Bærekraftig forretningsidé-konkurransen!

Nå kan du delta i Bærekraftig forretningsidé-konkurranse 2022. Konkurransen skal løfte frem gründere som har bærekraftige løsninger. Søknadsfristen er 09.10.2022. Finalearrangementet holdes på Hotel Norge i Kristiansand, torsdag 3.november klokken 18.00-20.00.  

Innføringskurs – Etablering av egen bedrift ( Kristiansand -også digitalt )

EVA senteret - Torvkvartalet, Kristiansand Rådhusgata 12A,Kristiansand

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Sted: Kurset kan følges digitalt. ...

Gratis kurs til sosiale entreprenører i Agder – Arendal/digitalt

Impact Hub Agder Torvgaten 7,Arendal

Et Bedre Agder - Gratis kursprogram til sosiale entreprenører i Agder Prosjekter har som formål å forbedre noe, eller å gi noe tilbake til spesielle målgrupper eller samfunnet generelt vil bli prioritert   Programmet inneholder følgende samlinger: 18. oktober. kl 18-20: Informasjon og inspirasjonsdag - (fysisk...

Regnskap og regnskapsforståelse – Evje

Dølen Hotel, Evje Thorvald Haavardstads veg 3,Evje

Kurset vil gi deg en introduksjon til de viktigste lovene og reglene knyttet til etablering og drift av en ny virksomhet.

Gratis

Styrearbeid – Styrets rolle og ansvar – Evje

Dølen Hotel, Evje Thorvald Haavardstads veg 3,Evje

Kurset vil ta for seg styrets funksjon, planlegging og gjennomføring av styremøter, habilitet og styrets ansvar. Det vil bli benyttet en del eksempler fra kursholders egen erfaring fra 30 år med styrearbeid i aksjeselskap, foreninger og stiftelser. Kursholder: Atle S. Tjelflaat Dato: 20.10.22 Tid: kl....

Workshop i markedsføring 26.10. og 02.11.22

EVA senteret - Torvkvartalet, Kristiansand Rådhusgata 12A,Kristiansand

Hva er markedsføring? Rammeverket – målene, veivalget og planen din Markedsanalysen og verden rundt deg Markedsplanen – Målgrupper, virkemidlene og aktivitetene Handlingsplanen – Hva skal vi gjøre når og hva koster det?   Kursholder: Jens Anders Risvand Dato: 26.10. og 02.11.22 Tid: begge kvelder fra...

Innføringskurs – Etablering av egen bedrift Kristiansand – også digitalt

EVA senteret - Torvkvartalet, Kristiansand Rådhusgata 12A,Kristiansand

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. (Kurset kan følges digitalt.  Link...

Produktkalkyler, prisfastsettelse og virksomhetsstyring (Kristiansand)

EVA senteret - Torvkvartalet, Kristiansand Rådhusgata 12A,Kristiansand

Kurset gir en innføring i produkt-/kostnadslære og prisfastsettelse samt ulike produktkalkyler. Videre tar kurset opp temaer som budsjettering, investeringsbeslutninger og lønnsomhet samt kritiske måleparametere som styringsverktøy for den løpende driften(Key Process Indicators). Kurset inneholder både undervisning og oppgaver knyttet til egen virksomhet. Tid:  16.11.22 –...