grunderweb

ETABLERERSENTERET IKS

Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Froland

Adresse:
Sørlandet Kunnskapshavn
Eureka-bygget, 4. etasje
Kystveien 2, 4841 Arendal

Organisasjonsnummer:
985551049

Etablerersenteret IKS er åpent for enkeltpersoner og mindre nystartede firmaer

i kommunene; Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Froland. 

 

Ønsker du kontakt med oss?

Send en mail til;  post@grunderweb.no

 

 

I de øvrige Østre Agder kommunene skal du kontakte kommunenes Næringsmedarbeidere for hjelp.

Etablerersenteret tilbyr veiledning i forbindelse med nyetablering av egen næringsvirksomhet og fungerer som en samtalepartner for etablereren, med tid, kompetanse og mulighet til å sette seg inn i nyskaperens problemstillinger. Senteret tilbyr videre spesialkompetanse etter behov via sitt store nettverk av fagpersoner.

Senteret er en ekstra ressurs for eierkommunenes Næringsavdelinger og 1.linje kontaktpunkt til idehavere, grundere og småbedrifter i eierkommunene.

 

Etablerersenteret IKS er lokalisert i «4.etasje – vekstmiljøet av kunnskapsbedrifter» og har driftsansvar for dette bedrifts- og utviklingsmiljøet i Sørlandet Kunnskapshavn i Arendal. Etablerersenterets rådgivere kan gjennomføre desentraliserte rådgivingssamtaler ute i eier kommunene.

Administrasjon

Inge Grunderweb

Telefon 91 37 44 77

Inge Juul-Petersen

Daglig leder

Telefon 91 37 44 77

Morten_Berger

Telefon 90 75 02 02

Morten Berger

Veileder

Telefon 90 75 02 02

Veileder

Kontakter i din kommune

Vi anbefaler at du tar kontakt med næringskontakten i kommunen hvor du bor.

Kommunes næringskontakt kan være en viktig medspiller for deg under realisering av din egen næringsvirksomhet i din kommune. Kommunene har også egne nettsider med nyttig informasjon.

Dersom din bedriftsetablering er innenfor jordbruk/skogbruk er det fornuftig å ta direkte kontakt med landbruksrådgiveren i din hjemkommune.

Etablerersenterets hovedoppgave er å stimulere til nyskaping og etablering i eier kommunene. Det gjør vi ved:

 • Å sette deg som gründer/etablereren i fokus
 • Individuelle samtaler
 • Gi tilbud om deltagelse i utviklingsmiljø
 • Kurstilbud i samarbeid med Agder fylkeskommune
 • Realitetsorientering, nettverksbygging og workshops
 • Tilby kommunikasjonsplattformen Grunderweb.no med informasjon til idehavere, nyetablerere, gründere og næringsmedarbeidere
 • Generell informasjon vedrørende oppstart og tidlig drift av egen næringsvirksomhet
 • Forretningsidéutvikling og Forretningsmodellering
 • Veiledning ved utarbeidelse av handlings- og forretnings planer
 • Foretaksetableringer (valg av selskapsform)
 • Orientering om finansieringsmuligheter
 • Budsjettarbeid
 • Formidling av lokaler, kontakter/nettverk
 • Næringsfaglige vurderinger for NAV
 • AMO Etablerer NAV Agder

Sammen med Agder fylkeskommune utvikler Etablerersenteret IKS modeller av kurs- og nettverkstilbud til det beste for gründerne i regionen.
Senteret avlaster Agder fylkeskommune med detalj spørsmål omkring etablering av egen virksomhet. Etablerersenteret IKS bistår som samtalepartner og gir veiledning ved forretningsmodellering/-planlegging, knytter grundere sammen med aktuelle inkubator- og utviklingsmiljøer og gir veiledning i forbindelse med søknader til Innovasjon Norge. Etablerersenteret fungerer som et ressurskontor for NAV og deltar i utviklingsprosjekter omkring grunderskap på hele Sørlandet.

Representantskap og styre

Selskapets representasjonsskap  
Rådmann Willy HægelandFroland kommuneleder
Rådmann Harald DanielsenArendal kommunenestleder
Rådmann Tone Marie Nybø SolheimGrimstad kommune
Rådmann Jarle Bjørn HankenTvedestrand kommune
Selskapets styre  
Kåre AndersenArendal kommunestyreleder
Ole Tom TjusliaFroland kommunenestleder
Anne Torunn HvidebergTvedestrand kommunestyremedlem
Bodil SlettebøGrimstad kommunestyremedlem
Morten HaakstadNæringslivs representantstyremedlem