grunderweb

ETABLERERSENTERET IKS

Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Froland

Adresse:
Sørlandet Kunnskapshavn
Eureka-bygget, 4. etasje
Kystveien 2, 4841 Arendal

Organisasjonsnummer:
985551049

Etablerersenteret IKS er åpent for enkeltpersoner og mindre nystartede firmaer

i kommunene; Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Froland. 

 

Ønsker du kontakt med oss?

Send en mail til;  post@grunderweb.no

 

 

I de øvrige Østre Agder kommunene skal du kontakte kommunenes Næringsmedarbeidere for hjelp.

Etablerersenteret tilbyr veiledning i forbindelse med nyetablering av egen næringsvirksomhet og fungerer som en samtalepartner for etablereren, med tid, kompetanse og mulighet til å sette seg inn i nyskaperens problemstillinger. Senteret tilbyr videre kopling til sitt store nettverk.

Senteret er en ekstra ressurs for eierkommunenes Næringsavdelinger og 1.linje kontaktpunkt til idehavere, grundere og småbedrifter i eierkommunene.

 

Etablerersenteret IKS er lokalisert i «4.etasje – vekstmiljøet av kunnskapsbedrifter» og har driftsansvar for dette bedrifts- og utviklingsmiljøet i Sørlandet Kunnskapshavn i Arendal.

Administrasjon

Inge Grunderweb

Telefon 91 37 44 77

Inge Juul-Petersen

Daglig leder

Telefon 91 37 44 77

Morten_Berger

Telefon 90 75 02 02

Morten Berger

Veileder

Telefon 90 75 02 02

Veileder

Kontakter i din kommune

Vi anbefaler at du tar kontakt med næringskontakten i kommunen hvor du bor.

Kommunes næringskontakt kan være en viktig medspiller for deg under realisering av din egen næringsvirksomhet i din kommune. Kommunene har også egne nettsider med nyttig informasjon.

Dersom din bedriftsetablering er innenfor jordbruk/skogbruk er det fornuftig å ta direkte kontakt med landbruksrådgiveren i din hjemkommune.

Etablerersenterets hovedoppgave er å stimulere til nyskaping og etablering i eier kommunene. Det gjør vi ved:

  • Å sette deg som gründer/etablereren i fokus
  • Informasjon vedrørende planlegging og oppstart av egen næringsvirksomhet
  • Orientering om finansieringsmuligheter
  • Formidling av lokaler, kontakter og nettverks bygging
  • Tilby Grunderweb.no med informasjon til idehavere, nyetablerere, gründere og næringsmedarbeidere
  • Grunder kurs i samarbeid med Agder fylkeskommune

Etablerersenteret fungerer som et ressurskontor og deltar i utviklingsprosjekter omkring grunderskap på hele Sørlandet.

Sammen med Agder fylkeskommune utvikler Etablerersenteret IKS modeller av kurs- og nettverkstilbud til det beste for gründerne i regionen.
Senteret styrker det offentlig næringsapparatet i spørsmål omkring etablering av egen virksomhet. Etablerersenteret IKS  gir veiledning omkring bedriftsetablering, knytter grundere sammen med aktuelle inkubator- og utviklingsmiljøer og gir veiledning i forbindelse med søknader til Regionalt Næringsfond, NAV og Innovasjon Norge.

Representantskap og styre

Selskapets representasjonsskap  
Rådmann Willy HægelandFroland kommuneleder
Rådmann Harald DanielsenArendal kommunenestleder
Rådmann Tone Marie Nybø SolheimGrimstad kommune
Rådmann Jarle Bjørn HankenTvedestrand kommune
Selskapets styre  
Kåre AndersenArendal kommunestyreleder
Ole Tom TjusliaFroland kommunenestleder
Anne Torunn HvidebergTvedestrand kommunestyremedlem
Bodil SlettebøGrimstad kommunestyremedlem
Morten HaakstadNæringslivs representantstyremedlem