Næringsforeninger

Kontakt den lokale NÆRINGSFORENINGEN i kommunen hvor du bor

ARENDAL NÆRINGSFORENING

Morten V. Haakstad - Daglig leder

Telefon 97 97 73 11

FROLAND NÆRINGSFORENING

Henning Håkedal - Daglig leder

Telefon 90 61 82 19

GRIMSTAD NÆRINGSFORENING

Hanne Gulbrandsen - Daglig leder

Telefon 48 00 43 36

ARENDAL BY

Sverre Knutsen - daglig leder

Telefon 94 47 40 70

TVEDESTRAND NÆRINGSFORENING

Bente Christensen - Styreleder

Telefon 97 60 29 68

Grimstad Min By

Kristin Amanda Homme-Gabrielsen - Daglig leder

Telefon 90 58 33 69