Dokumentmaler for etablerere

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har utarbeidet mal for Taushetserklæring

Dokumentmalene hos Altinn

Brønnøysundregistrene og Altinn.no har samlet dokumentmaler til hjelp for deg som vil starte opp eget firma.

Markedsplan

Hva må du tenke på i forbindelse med markedsføring? Markedsplanen fra Skape.no guider deg gjennom dette.

Skal du presentere et produkt eller en tjeneste? Se eksempel fra Skape.no på hvordan du kan presentere deg.

SWOT-analyse

Hva er dine (virksomhetens) styrker, svakheter, muligheter og trusler?
Med SWOT-analysen får du et strategisk verktøy som tar for seg interne og eksterne faktorer som kan hjelpe eller true din bedrift i å kunne nå sine mål.