Dokumentmaler for etablerere

Dokumentmalene hos Altinn

Brønnøysundregistrene og Altinn.no har samlet dokumentmaler til hjelp for deg som vil starte opp eget firma.

Markedsplan

Hva må du tenke på i forbindelse med markedsføring? Markedsplanen fra Skape.no guider deg gjennom dette.

Skal du presentere et produkt eller en tjeneste? Se eksempel fra Skape.no på hvordan du kan presentere deg.

SWOT-analyse

Hva er dine (virksomhetens) styrker, svakheter, muligheter og trusler?
Med SWOT-analysen får du et strategisk verktøy som tar for seg interne og eksterne faktorer som kan hjelpe eller true din bedrift i å kunne nå sine mål.