Bor du i Arendal, Froland, Grimstad eller Tvedestrand?

Etablerersenteret bistår deg som vil starte bedrift

Går du med tanker om å starte egen virksomhet, men ikke helt vet hvor du skal begynne? Kanskje du allerede har begynt med din ide, men ser at du har flere spørsmål enn svar?
Vårt mål er å bidra til at lønnsomme bedrifter utvikles på mest mulig effektiv måte.

Vi har samlet informasjon og verktøy som kan være nyttig for deg som er i etableringsfasen.

Vi tilbyr deg en prat i forbindelse med nyetablering av egen næringsvirksomhet.

Delta på kurs og aktiviteter – helt gratis!

Nedenfor vises kommende kurs og aktiviteter. Under hver link finner du utfyllende informasjon og mulighet for påmelding.

Vi tilbyr:

  • Et tilbud til grundere i kommunenes nærings apparat
  • Fagkurs for grundere i samarbeid med Agder fylkeskommune
  • Nettverksbygging og kompetansedeling gjennom virkemiddelapparatet

Med spisskompetanse og nettverk innen bedriftsetablering og næringsliv er Etablerersenteret og Næringsmedarbeiderne tilgjengelig for alle nyskapere, mindre bedrifter og offentlige etater i kommunene Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Froland.

Vårt mål er å bidra til at lønnsomme bedrifter utvikles på mest mulig effektiv måte

Er du arbeidsledig og vil starte egen bedrift?

Du kan søke til NAV om å beholde dine Dagpenger eller Arbeidsavklaringspenger mens du planlegger oppstart av din egen bedrift